Nasza oferta mediacji pojednawczych

Image

Mediacje pojednawcze

Jest to sposób rozwiązywania konfliktów między osobami, który może być alternatywą dla separacji i rozwodów. Propozycja mediacji jest dla tych osób, do życia których wkradła się obcość, obojętność, ból, cierpienie, a czasami gniew i wrogość. Proces ma na celu przyjrzenie się swojej sytuacji osobistej, małżeńskiej i rodzinnej poprzez współpracę ze sobą nawzajem i mediatorem. Mediacje pomagają uczestnikom najpierw zobaczyć, potem nazwać: 
  • uczucia i potrzeby,
  • wartości, które są ważne dla każdej z osób,
  • kwestie sporne i bariery komunikacyjne, które uniemożliwiają spokojne rozmowy,
  • złe nawyki, mechanizmy obronne, zniekształcenia poznawcze, zranienia.
Podczas mediacji: 
  • uwalniamy się od skupiania się na negatywnych cechach i zachowaniach drugiej osoby,
  • uczymy się konstruktywnego wyrażania uczuć i potrzeb,
  • porządkujemy świat wartości,
  • rozmawiamy na temat niskiego lub zbyt wysokiego poczucia wartości,
  • odchodzimy od oceniania innych i samego siebie,
  • dostrzegamy nieustanną potrzebę posiadania racji i uczymy się przyznawać rację innym.
Image
Image
Charakterystyczną cechą mediacji pojednawczych jest praca na 3 płaszczyznach: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Praca odbywa się w teraźniejszości z możliwością spojrzenia w przeszłość, po to, aby odnaleźć korzenie i przyczyny aktualnych trudności i kłopotów oraz zaplanować zmiany w niedalekiej przyszłości.
Końcowym efektem mediacji jest uporządkowanie i wprowadzenie ładu w życie małżeńskie i rodzinne, opracowanie propozycji rozwiązań, uzgodnienie zmian, które będą satysfakcjonować każdą osobę i dojście do porozumienia i pojednania.

Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

NIP: 7011095433
KRS: 0000979519

Konto bankowe:
Nest Bank 74 2530 0008 2090 1073 4942 0001

email: kontakt@mediatorzy.org.pl