Propozycja dla członków Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:
  • prowadzenie mediacji pojednawczych
  • kursy mediacji pojednawczych wg programu “Mediacje Pojednawcze w Małżeństwie i Rodzinie” autorstwa Bożeny Pustoły, czytaj więcej...
  • staże dla Kandydatów na mediatorów pojednawczych, którzy ukończyli Kurs, czytaj więcej...
  • praktyki dla Kandydatów na mediatorów, pojednawczych, którzy ukończyli ww. staż, czytaj więcej...
  • superwizje dla mediatorów
  • warsztaty i treningi doskonalące umiejętności zawodowe mediatorów
  • szkolenie kadry instruktorów uprawnionych do kształcenia mediatorów

Warsztaty dla członków Stowarzyszenia

W ramach działań Stowarzyszenia podnosimy i doskonalimy kompetencje mediatorów.
W 2023 roku planujemy następujące warsztaty:

Image

Genogram

jako narzędzie pracy mediatora
marzec 2023
Image

5 Języków miłości, przepraszania i próśb

5 języków miłości, 5 języków przepraszania, 5 języków próśb
czerwiec 2023
Image

5 problemów do uporządkowania

5 problemów do rozwiązania
wrzesień 2023
Image

Przebaczenie w kontekście zdrady małżeńskiej

szansą na powrót do utraconej miłości w kontekście zdrady małżeńskiej
grudzień 2023

Spotkania dla mediatorów

Spotkania formacyjno-organizacyjne

Kierowane są do członków Stowarzyszenia. Mają formę krótkich wykładów lub są poświęcone sprawom organizacyjnym. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla czynnie pracujących mediatorów.

Spotkania superwizyjne

Są jedną z form wsparcia dla czynnych mediatorów ze Stowarzyszenia. Mogą być prowadzone w formie superwizji grupowej lub indywidualnej. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od potrzeb mediatorów.

Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

NIP: 7011095433
KRS: 0000979519

Konto bankowe:
Nest Bank 74 2530 0008 2090 1073 4942 0001

email: kontakt@mediatorzy.org.pl