Ścieżka certyfikacyjna

KURS

"Mediacje pojednawcze w małżeństwie i rodzinie"

Ścieżka rozwoju mediatora pojednawczego.
Każdy kolejny etap szkolenia jest coraz bardziej zaawansowany i trudniejszy.

 

Adresat

Stopnie 

Co otrzyma uczestnik?

Warunki zaliczenia

 

I stopień

 

Dla wszystkich chętnych

Kurs podstawowy

100 godzin

Podstawową wiedzę na temat

mediacji klasycznych i pojednawczych

+ dyplom ukończenia kursu

90% obecności
Aktywne uczestnictwo

Testy sprawdzające wiedzę

 

II stopień

 

Dla osób, które ukończyły I stopień kursu oraz mają wyższe wykształcenie

Kurs zaawansowany

Trening umiejętności pojednawczych

100 godzin

Wiedzę zaawansowaną na temat mediacji pojednawczych

+ dyplom ukończenia kursu

90% obecności

Aktywne uczestnictwo

Egzamin

 

III stopień

 

Dla osób, które ukończyły I i II stopnień kursu

Staż 100 godzin

Zastosowanie narzędzi pracy w symulacjach mediacji 

90% obecności
Aktywne uczestnictwo

 

 

 

IV stopień

 

Dla osób 

po I, II stopniu kursu i po stażu

Praktyki 100 godzin

Programy pilotażowe, realne mediacje oraz certyfikat mediatora po złożonym egzaminie

Opis 5 mediacji zakończonych pojednaniem

Egzamin
Wpis na listę stałą SMP

Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

NIP: 7011095433
KRS: 0000979519

Konto bankowe:
Nest Bank 74 2530 0008 2090 1073 4942 0001

email: kontakt@mediatorzy.org.pl