Nasza historia

Image

Pierwsze kroki

1. Szkoła Mediacji – 2010 r. - I stopień

Dziekan Wydziału Nauk o Rodzinie prof. Mieczysław Ozorowski poprosił Bożenę Pustołę o pomoc w zorganizowaniu kursu o mediacjach. W 2010 r. powstał pierwszy Kurs Mediacji Pojednawczych – uczestniczyło w nim ok. 100 osób. Od tego czasu myśl o mediacjach pojednawczych rozwija się.
 
2. UKSW – Kurs Mediacji – 2012 r. - I i II stopień

Kierownik Podyplomowych Studiów Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień - prof. Maria Ryś zaproponowała poprowadzenie warsztatów Mediacji Pojednawczych.

Dwa cele

1. Zapobieganie wzrastającej liczbie rozwodów.
2. Zebranie grupy osób, która chciałaby prowadzić mediacje pojednawcze.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami -
wyrocznia Pana.
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje - nad waszymi drogami
i myśli moje - nad myślami waszymi.
Iz, 55, 8-9

2010 r.

Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz,
i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie
ze względu na Pana, twojego Boga Iz, 55, 5

23 listopada 2013 r.

Służcie Panu z weselem. Psalm 100

3 grudzień 2016 r.

Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: 
To jest droga, idźcie nią! Iz 30,21

25 styczeń 2017 r.

Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem, 
abyście szli i owoc przynosili. J 15,16

2020 r.

Nie wolno dopuszczać wątpliwości tam, 
gdzie działa Bóg i gdzie człowiek działa na rozkaz Boży, 
prowadząc nie swoje, lecz Boże sprawy. 
Kard. Stefan Wyszyński

Image
Image

Założenie Stowarzyszenia

Po kilku latach prac przygotowawczych, udało się doprowadzić do Zebrania Założycielskiego i złożenia dokumentów do rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych zostało wpisane do KRS w dniu 4 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

NIP: 7011095433
KRS: 0000979519

Konto bankowe:
Nest Bank 74 2530 0008 2090 1073 4942 0001

email: kontakt@mediatorzy.org.pl