Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

Upowszechniamy mediacje pojednawcze,
aby chronić małżeństwo i rodzinę,
oraz przeciwdziałać fali rozwodów.

Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

Upowszechniamy mediacje pojednawcze,
aby chronić małżeństwo i rodzinę,
oraz przeciwdziałać fali rozwodów.
Zapraszamy na kolejny warsztat o emocjach. Tym razem "Poczucie winy"

Misja

Niesiemy pomoc małżeństwu (rozumianemu, jako związek kobiety i mężczyzny) i rodzinie w sytuacjach kryzysu w relacjach, w oparciu o tradycyjne wartości i postawy: 
  • zaufanie,
  • wierność,
  • wzajemny szacunek, 
  • otwartość na siebie,
  • miłość między małżonkami, 
  • odpowiedzialność za siebie samego i za współmałżonka.

Wizja

Promujemy kulturę mediacji pojednawczych poprzez prowadzenie mediacji, przygotowanie i doskonalenie kadry mediatorów pracujących zgodnie z założeniami i celami Stowarzyszenia.
Image

Czym się zajmujemy

Dowiedz się więcej o naszych działaniach

Niesiemy wsparcie

Pomagamy rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych związanych z konfliktami i kryzysami w relacjach. Wspieramy, aby zapobiegać dysfunkcjom rodziny, problemom zdrowia psychicznego oraz skłonnościom do działań ryzykownych jej członków.

Mediacje pojednawcze

Prowadzimy mediacje dążące, nie tylko, do rozwiązywania konfliktów, ale też pojednania i wyjścia z poczucia krzywdy.

Indywidualne podejście

Jesteśmy tu po to, żeby pomóc w znalezieniu wyjścia z kryzysu, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Możemy zaoferować pomoc wyszkolonych mediatorów.

Model profilaktyki zintegrowanej

Promujemy podejście holistyczne, które traktuje człowieka jako całość, składającą się ze współdziałających: ciała, emocji, umysłu i duszy. 

Warsztaty i treningi

Wspieramy zdobywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności potrzebnych w relacjach, w szczególności w małżeństwie i rodzinie.

Solidna baza wiedzy i doświadczenia

Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie mediatorów pracujących z małżeństwami i rodzinami. 

Programy rozwoju

Przygotowujemy programy poruszające problematykę mediacji pojednawczych i życia rodzinnego. Rozwijamy bazę wiedzy i tworzymy modele do pracy.

Szkolenie kadry

Tworzymy i szkolimy kadrę mediatorów do prowadzenia mediacji w duchu pojednania i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

Ciągłe doskonalenie

Podnosimy i doskonalimy nasze kompetencje. Organizujemy superwizje dla członków Stowarzyszenia.

Współpraca z innymi organizacjami

Współpracujemy z organizacjami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi i społecznymi. 

Przestrzegamy zasad programu

Program „Mediacje Pojednawcze w Małżeństwie i Rodzinie” autorstwa Bożeny Pustoły opiera się na integralnej wizji człowieka, małżeństwa i rodziny. Jego istotą jest ukazanie wartości przebaczenia i pojednania.

Podstawowymi zasadami są:

  • dobrowolność, otwartość i szczerość osób zgłaszających się po pomoc,
  • równość, dialog i współpraca stron,
  • poszanowanie godności, prywatności i poufności,
  • neutralność, bezstronność i niezależność mediatora.
Image
Korzystając z zasobów Stowarzyszenia jestem bardziej świadomy tego, jaką instytucją jest rodzina, na czym polega miłość i jak mogę ją lepiej realizować stając się coraz lepszym mężem, ojcem. Ponadto - jak budować lepsze relacje z osobami z dalszego otoczenia, aby stawać się lepszym przyjacielem.

Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

NIP: 7011095433
KRS: 0000979519

Konto bankowe:
Nest Bank 74 2530 0008 2090 1073 4942 0001

email: kontakt@mediatorzy.org.pl